Projekotwanie sztachetki PVC na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Projekotwanie sztachety z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ploty plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s